Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss Folkbildningens Framsyn
Publicerad: 2003-12-08

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FramsynFb.pdf 389Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-12-05
Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32     
------------------------------
Remiss på utkast till slutrapport
för Folkbildningens Framsyn
------------------------------

Planeringsgruppen för Folkbildningens Framsyn har behandlat förslaget till slutrapport som nu går ut på remiss till medlemsorganisationerna för att få in synpunkter och förslag till ändringar och tillägg.

Förslaget till slutrapport kommer också att publiceras på nätet och finnas tillgängligt för alla organisationsled inom folkbildningen. Medlemsorganisationerna avgör själva om och hur synpunkter från andra organisationsled ska samlas in.

Dokumentet har utarbetats med stöd av insänt rådslagsmaterial från folkbildningens organisationer och utifrån planeringsgruppens riktlinjer.

Detta är ett första utkast till slutdokument som tillkommit under tidspress. Det innebär att det inte i alla stycken hunnit bearbetats i tillräcklig utsträckning, vilket vi ber om överseende med.

Inför det fortsatta arbetet med slutdokumentet är det särskilt angeläget att Folkbildningsrådet får synpunkter från medlemsorganisationerna i några ställningstaganden som görs i rapporten:
– Förslag att prioriterade målgrupper inte pekas ut av staten i Folkbildningsförordningen.
– Huvudlinjen för statens stöd till folkbildningen föreslås i all huvudsak ske genom ett samlat folkbildningsanslag.
– Folkbildningsrådet föreslås fortsättningsvis i princip ha den roll det har idag.

Folkbildningsrådets styrelse har fastställt att remissomgången pågår till utgången av januari 2004. Remissvaren ska vara Folkbildningsrådet tillhanda senast måndagen den 2 februari 2004.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB