Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kulturutskottets betänkande
Publicerad: 2003-12-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KU2003-04-KrU1.pdf 12Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-12-11
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
Kulturutskottets betänkande 2003/04:KrU1
------------------------------

Kulturutskottet tillstyrker regeringens förslag till medelsanvisning för folkbildningen.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett obetecknat anslag för år 2004 om 2 601 172 000 kronor.
Utskottet vidhåller sin tidigare redovisade uppfattning, om att medelsanvisningen till folkbildningen inte bör delas upp mellan två utgiftsområden.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB