Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Sveriges politik för global utveckling
Publicerad: 2003-12-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-12-11
Information frÃ¥n Tomas Östlund tel. 08-412 48 25     
------------------------------
Sveriges politik för global utveckling
------------------------------
Rapport frÃ¥n: VÃ¥rt gemensamma ansvar – Sveriges politik för global utveckling Offentlig (TV-sänd) utfrÃ¥gning fredagen den 31 oktober 2003 kl. 9.00-13.30  i Riksdagens andrakammarsal.

Utrikesutskottets ledamöter ställde frågor till ett urval av de 70 remissinstanserna, koncentrerade till fyra olika områden:
-       MÃ¥lfrÃ¥gor
-       PolitikomrÃ¥den
-       Utvecklingssamarbetet
-       Uppföljning och utvärdering

Folkbildningsrådet var en av ca 70 inbjudna remissinstanser men inte speciellt inbjudet att göra en offentlig kommentar. Något tillfälle för de inbjudna att själva ställa frågor gavs inte, utan utfrågningen var enkelriktad på det sättet att utskottsledamöterna riktade sina frågor till de organisationer som var intressanta för dem. Några exempel: Diakonia fick frågor om idéer om nedrustning, Forum Syd frågor om sitt förslag att undanta livsmedelsproduktionen från marknadsekonomiska principer. IOGT/NTO tillfrågades om nykterhetsproblematiken, Rädda Barnen om barnperspektivet i propositionen, SIDA: styrelse om marknadsekonomi och skyddstullar. Sist fick svensk Projektexport en fråga som deras representant besvarade med en utläggning om att propositionen inte har någon bra inriktning på fattigdomsbekämpning och att man har en övertro på multilaterala insatser. En jämförelse gjordes mellan den andel av resurserna som Världsbanken avsätter till administration – 22 % - och SIDA – 6 %.

Folkbildningsrådet fick liksom det stora flertalet organisationer ingen fråga utifrån sitt remissvar.

Kerstin Mustel


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB