Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny medarbetare på Folkbildningsrådet
Publicerad: 2003-12-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-12-19
Information frÃ¥n Britten MÃ¥nsson-Wallin tel. 08-412 48 05     
------------------------------
Ny medarbetare på Folkbildningsrådet
------------------------------


                                                                                    20031219_101017_0.png

Bo (Bosse) Sundqvist har anställts som ny folkbildningssekreterare i Folkbildningsrådet.
Bosse, 44 Ã¥r,  arbetar idag med insamlingskampanjen Världens Barn och som webbredaktör och journalist.
En bred utbildningsbakgrund och ett starkt samhällsengagemang inom främst frivilligt socialt arbete
och biståndsverksamhet är utmärkande för Bosse.

Anställningar:
Kanslichef Svenska Afganistankommittén
HL Kooperation Utan Gränser i Sverige och koordinatör i Nicaragua
Förbundssekreterare i Röda Korsets Ungdomsförbund (styrelseledamot i RK:s folkhögskola)
Förbundsdirektör Konstnärernas Riksorganisation, KRO
Ekonom inom Afrikgrupperna
Administratör Statens Ungdomsråd
Cirkelledare
och 5 år som bankanställd

Utbildning:
ekonomexamen, socialantropologi, pedagogik, journalistutbildning(Poppius)

Drygt 90 mycket kompetenta sökande anmälde sitt intresse av tjänsten.
Många med stor erfarenhet och kunskap inom områden som berör folkbildningen och Folkbildningsrådet.
Rekryteringsgruppens eniga bedömning var att Bosse är en person som kan tillföra ny kompetens till FBR,
samtidigt som han har goda förutsättningar att ta tag i befintliga arbetsuppgifter.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB