Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Mål för folkhälsan
Publicerad: 2003-01-02

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
MÃ¥lomrÃ¥de 1.pdf 300Kb
MÃ¥l för folkhälsan.pdf 155Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-01-02
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Regeringens proposition 2002/03:35
Mål för folkhälsan
---------------------------------------------------
Regeringen har lämnat sin proposition om mål för folkhälsan.
För kännedom bifogas en sammanfattning av propositionen (bilaga).

Den nationella folkhälsokommittén, vars betänkande legat till grund för propositionen, betonade bl.a. folkbildningens och frivilligorganisationernas betydelse för insatser som syftar till minskad isolering, ensamhet och otrygghet samt behovet av att människor ges möjligheter till ökad delaktighet i förenings- och kulturverksamhet. Som särskilt angelägna målgrupper angavs äldre människor, funktionshindrade och långtidssjuka, invandrare och långtidsarbetslösa.

Regeringen delar kommitténs synsätt i beskrivningen av målområdet 1 - Delaktighet och inflytande i samhället - men anger inga nya nationella mål för att detta skall uppnås. Någon särskild hänvisning till folkbildningens betydelse för att nå målen anges inte heller.

Som framgår av bifogade utdrag ur propositionen finns dock många anknytningspunkter till folkbildningens prioriterade uppgifter och målgrupper inom det av regeringen angivna målområdet 1 (bilaga).
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB