Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 3 Folkbildningens Framsyn
Publicerad: 2003-01-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-01-10
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Info 3  Folkbildningens Framsyn
------------------------------------------
I Info 1 - 2 har Folkbildningsrådet redovisat syftet och bakgrunden kring arbetet med Folkbildningens Framsyn. Vi har också redovisat den tids- och arbetsplan som vi arbetar efter. På rådets hemsida ww.folkbildningen.se har en särskild vinjett lagts upp kring Folkbildningens Framsyn där all information och allt material kommer att samlas.

Nu lämnar vi ytterligare information om det fortsatta arbetet!

Bidrag för dokumentation
N√§rmast i tiden ligger de ans√∂kningar som studief√∂rbund och folkh√∂gskolor kan g√∂ra f√∂r att erh√•lla bidrag f√∂r dokumentation av lokala/regionala r√•dslag kring Folkbildningens Framsyn. Information ang√•ende detta har tidigare l√§mnats i Info 2. Ans√∂kningshandlingar finns p√• Folkbildningsr√•dets hemsida www.folkbildning.se  Ans√∂kan skall g√∂ras senast 31 januari.

Inventera bakåt för att se framåt!
Nu är det också dags att inventera vad som redan har gjorts när det gäller folkbildningens framtid. Det kan vara rapporter/dokumentationer/rådslag/ konferenser/skrivarverkstäder/ teaterverkstäder/intervjuer och allt annat som ur olika perspektiv kan belysa tankar och idéer kring Folkbildningens framtida möjligheter och utmaningar.

Folkbildningsrådet är alltså intresserade av det mesta kring det arbete med framtidsfrågor som tidigare har gjorts inom studieförbund och folkhögskolor!
Vi uppmanar d√§rf√∂r studief√∂rbunden lokalt/regionalt/riks och landets alla folkh√∂gskolor att senast 14 februari skicka in aktuellt material, helst digitalt p√• adress fbr@folkbildning.se eller i skriven form till  Folkbildningens Framsyn,       Box 730, 101 34 Stockholm.

Vad händer med allt material?
Vi kommer att läsa igenom allt det som kommer in och ta till oss alla goda tankar och idéer. Så mycket material som möjligt kommer att lägga ut på webben till inspiration för andra. Folkbildningsrådet kommer också att starta öppna konferenser där vi kan diskutera framtidsmaterialet och övriga aktiviteter som kommer att äga rum i samband med arbetet med Folkbildningens Framsyn.

Seminarium den 4 mars
F√∂r att ge ytterligare br√§nsle till de regionala och lokala r√•dslag som planeras kommer Folkbildningsr√•det att inbjuda till ett  inspirerande och provokativt seminarium centralt i Stockholm tisdagen den 4 mars 2003.

Det blir hearings och dueller mellan intressanta människor utanför folkbildningen som ger sin syn på vad folkbildningen har för berättigande och framtida utmaningar.
Det blir också ett Forumspel, där fröet finns till en konfrontation, tillräcklig för att skapa en ivrig diskussion med verbala övertramp och kloka tankar.

Vi förutsätter att alla som ansöker om bidrag till dokumentation söker delta i seminariet för att därmed också stifta bekantskap med de prioriterade områden som Folkbildningens Framsyn kommer att arbeta med. Seminariet står även öppet för alla övriga intresserade. En särskild inbjudan kommer inom kort. Boka dagen redan nu.

Ytterligare upplysningar
Kontakta  Ingemar Nordieng (projektledare), tfn 0300 ‚Äď 286 70 eller 070 ‚Äď 594 23 53 eller e-post ingemar.nordieng@telia.com (obs ny e-postadress!)

-------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB