Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFLs stöd till lokala folkbildningsprojek
Publicerad: 2003-01-16

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
INSTRU~1.pdf 7Kb
BLANKE~1.pdf 10Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-01-17
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
CFLs st√∂d till lokala projekt √•r 2003  
--------------------------------------------
Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) påminner i följande information om att sista dagen för ansökan från studieförbund och folkhögskolor om projektmedel är den 5 februari.

Miljoner i stöd till lokala projekt!

CFL avsätter 6 miljoner kronor år 2003 för åtgärder direkt riktade att stödja lokala projekt inom folkbildningen i utvecklingen av det flexibla lärandet. Det är nu dags att ansöka om projektmedel. Ansökan ska vara inne senast 2003-02-05.

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har till uppgift att främja livslångt lärande för alla, genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv

CFL avsätter varje år lägst 15 miljoner kronor för åtgärder direkt riktade att stödja folkbildningen i utvecklingen av det flexibla lärandet. Av dessa 15 miljoner delas årligen ut 6 miljoner kronor i stöd till lokala projekt vid folkhögskolor och studieförbund.

En gång per år utlyser CFL möjligheten att ansöka om stöd till lokala projekt inom studieförbund och folkhögskolor. Det övergripande syftet med fördelningen av projektmedlen är att stödja tillväxten av antalet organisationer som erbjuder flexibelt lärande med IKT-stöd i sin ordinarie verksamhet.

Under år 2003 ska målet för den lokala projektverksamheten vara att stödja organisationer i startskedet att implementera flexibelt lärande i sitt utbud. Projekten ska vara ettåriga och en geografisk såväl som organisatorisk spridning eftersträvas.

Varje projekt erhåller max 300 000 kr och den mottagande organisationen bidrar själv med lägst 25 % av den totala kostnaden för projektet. Alla projekt inleds med en projektledarutbildning på distans. Till stöd under projekttiden kommer därför att finnas mentorer, utbildningar och experter.

Tidplan
Ans√∂kan ska vara CFL, Lisbeth Nylund, lisbeth.nylund@cfl.se,  tillhanda senast 2003-02-05.
Besked lämnas 2003-04-11.
Projekten startar med en projektledarutbildning i augusti 2003

√Ėvrigt
Projekten är ettåriga och ska alltså vara avslutade sommaren 2004. Varje projekt ska under projekttiden sammanställa och sända in en delrapport. Efter projektet ska en slutrapporta sammanställas och sändas in till CFL. Slutrapporterna kommer att tillsammans med en sammanställning gjord av CFL att publiceras på CFL:s webbplats.

Fr√•gor om projektarbete, metod och pedagogik  besvaras av

Birgitta Callerud
0431 - 144 67; 070-603 42 42

Eva Johansson
011 - 24 04 92; 070  603 42 06

Frågor om administration besvaras av

Lisbeth Nylund
0611  55 79 25

Bilagor:
1.Instruktion till ansökan
2.Blankett, som du fyller i och spar som din kopia
3.Formuläret som du fyller i och skickar in till CFL: http://www2.cfl.se/webform/multiform.cgi?folkbildning.cfg

........................................................................................................................
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB