Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 4 Folkbildningens Framsyn
Publicerad: 2003-01-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-01-17
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Info 4  Folkbildningens Framsyn
---------------------------------------------------
IStatsbidrag för dokumentation

Som framgått av tidigare informationer går ansökningstiden ut den 31 januari.
Ansökningsblanketten finns pÃ¥ hemsidan www.folkbildning.se  och där under vinjetten
Folkbildningens Framsyn.

Som ett komplement till tidigare informationer (se Info 2 och bilagd handling om statsbidragsansökan) vill vi pÃ¥peka att FolkbildningsrÃ¥det förutsatt att de rÃ¥dslag/semiarier/ konferenser m.m.  man söker medel till genomförs under det första halvÃ¥ret 2003 och att dokumentationen skall vara FBR tillhanda senast den 15 augusti. Detta kommer ocksÃ¥ att meddelas i samband med statsbidragsbeslutet.

För att undanröja eventuella missförstånd vill vi också påpeka att studieförbunden givetvis kan söka bidrag för dokumentation av ett antal aktiviteter på både central regional och lokal nivå. Även folkhögskolorna kan söka bidrag för mer än en aktivitet.

Vardagsrådslagen

Som ett komplement till de arrangerade rådsagen m.m. vill planeringsgruppen också uppmana studieförbund och folkhögskolor att dokumentera goda tankar och ideér som kan komma fram i det vardagliga arbetet och kontakterna på våra arbetsplatser. Det sägs säkert många kloka ord runt våra fikabord om folkbildningens framtid. Skriv gärna ner några rader om detta. Något bidrag till den dokumentationen utgår inte men vi uppskattar att få ta del också av sådana samtal.
Sänd helst materialet via e-post till Ingemar Nordieng eller per post till Folkbildningsrådet
Box 730,  101 34 Stockholm.

E-postadressändring

Projektledaren Ingemar Nordiengs nya e-postadress är ingemar.nordieng@folkbildning.net
Telefon 0300 - 286 70 eller 070 - 594 23 53.
--------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB