Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ny förordning om kommunal vuxenutbildning
Publicerad: 2003-01-21

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Pressmedd.pdf 88Kb
Förord om komm vuxutb.pdf 519Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-01-21
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Ny förordning om kommunal vuxenutbildning  
------------------------------------------
För kännedom bifogas den nya förordningen (SFS 2002:1012) om kommunal vuxenutbildning (bilaga) samt utbildningsdepartementets pressmeddelande om densamma (bilaga).

Vi påminner om att av förordningen SFS 2002:98 om statligt stöd för utbildning av vuxna (se FBR Info 12 juni 2002) framgår att vuxenutbildning på gymnasial nivå får efter överenskommelse med kommunen (uppdrag) anordnas som en folkhögskolekurs. För grundläggande vuxenutbildning kan däremot, enligt samma förordning, folkhögskolor och studieförbund enbart genomföra uppdragsutbildnignar från kommunen i enlighet med förordningen om kommunal vuxenutbildning och gällande kursplaner.

Slutligen kan nämnas att den för folkhögskolans 7 000 extra studieplatser (S-anslaget) utfärdade förordningen om statsbidrag för en särskild utbildningsinsats inom folkhögskolan (SFS 1996:1397) kommer inom de närmaste veckorna att ersättas av en ny förordning. Vi återkommer senare med information kring detta.
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB