Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR IT-strategiskt dokument
Publicerad: 2003-01-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Strat0305.pdf 68Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-01-22
Information frÃ¥n Björn Garefelt tel. 0612-71 91 32     
------------------------------
FBR IT-strategiskt dokument
------------------------------

IT genomsyrar allt fler sektorer och blir alltmer en integrerad del av verksamheten i en mängd samhällsområden. Svensk folkbildning står inför en rad utmaningar på det IT-strategiska området de närmaste åren. Utmaningar som kräver insatser på alla nivåer i organisationerna.

Folkbildningsrådets styrelse har antagit ett IT-strategiskt dokument "IT-strategiska frågor för folkbildningen 2003-2005". Dokumentet är avsett att ligga till grund för Folkbildningsrådets IT-strategiska verksamhet och ställningstaganden. Förhoppningen är att det kan vara till nytta när IT-strategiska frågor behandlas i studieförbunden och folkhögskolorna.

Dokumentet bifogas här i pdf-format. Det kommer också i tryckt form att sändas ut till folkhögskolor och studieförbund.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB