Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Projektbidrag från EU 2004-kommittén
Publicerad: 2003-01-28
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-01-28
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Projektbidrag från EU 2004-kommittén
--------------------------------------------------
Nu kan studieförbund och folkhögskolor på nytt söka medel från också EU 2004 kommittén för den händelse man inte enbart vill koncentrera sitt folkbildningsarbete kring folkomröstningsfrågorna och införandet av euron. Bidrag för det sistnämnda utgår som bekant via Folkbildningsrådet.

FrÃ¥n regeringskansliets hemsida http://www.regeringen.se (klicka vidare pÃ¥ EU-stafetten) ges följande information:

Vill du dra igång ett projekt om EU:s framtid? Då kan du söka pengar från EU 2004-kommittén.

Nästa ansökningsomgång slutar den 14 februari 2003. Ytterligare en bidragsomgång är planerad med 30 maj som slutdatum för ansökan.

Vilka kan söka?
- Stiftelser och ideella föreningar
- Kommuner och landsting ( t ex skolor)
- Kommun- och regionförbund
- Länsstyrelser
- Folkbildningsorganisationer

Krav på projekten:
- De ska stimulera en debatt om EU:s framtidsfrågor
- De ska öka kunskapen om EU:s framtidsfrågor
- De ska ha god spridningseffekt

Ekonomi och administration
- Den som söker måste stå för 20 procent av kostnaderna
- Två redovisningstillfällen under projektets gång
- Projekt som beviljats bidrag får en rekvisition att fylla i (av firmatecknare).

Pengarna kommer sedan inom en månad

Vid bedömningen av ansökningarna kommer kommittén att ta hänsyn till att projekten sprids geografiskt över landet. Projekt som engagerar ungdomar och studerande uppmuntras särskilt, liksom projekt som riktar sig till personer med bristande kunskaper i  svenska och andra som har svÃ¥rt att tillgodogöra sig information och delta i debatten.20030128_175238_0.bmp
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB