Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om statsbidragen till studi
Publicerad: 2003-01-30
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-01-30
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------------
Riksdagsfråga om statsbidragsfördelningen
till studieförbunden
-----------------------------------------------------
Riksdagsledamoten Kent Olsson (m) har den 24 januari ställt en fråga till statsrådet Lena Hallengren om Folkbildningsrådets fördelningskriteroier för statsbidragen till studieförbunden:

Fråga 2002/03:441
Den 15 mars 2000 beslutade Folkbildningsrådet (FBR) om nya fördelningskriterier för statsbidragen till studieförbunden. Dessa tillämpades första gången verksamhetsåret 2001.

Bidraget beräknas i förhållande till ett genomsnitt av genomförda studietimmar verksamhetsåren 1995, 1996, 1997 och 1998. Bidraget ligger fast i sex år från 2001 till 2006.

Denna bidragsnivå behålls hela perioden, under förutsättning att studieförbundet når minst 90~% av den egna verksamheten, mätt i antalet studietimmar beräknat på ett genomsnitt av verksamhetsåren 1999, 2000, 2001 och 2002.

Detta system skyddar de studieförbund som har minskad aktivitet, medan studieförbund som till exempel SISU @ trots stor efterfrågan @ inte har möjligheter att öka sina studietimmar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Hallengren följande:

Avser statsrådet att vidta åtgärder så att denna fördelningsprincip som konserverar gamla förhållanden, och som i allt för ringa omfattning tar hänsyn till vilka studieförbund människor vill studera i, ändras
                                        ..............................

Statsrådet Lena Hallengren besvarade frågan den 29 januari:

Svar på fråga 2002/03:441
Kent Olsson har frågat mig om jag avser att vidta åtgärder så att den fördelningsprincip som konserverar gamla förhållanden och som, enligt Kent Olsson, i allt för ringa omfattning tar hänsyn till vilka studieförbund människor vill studera i, ändras.

1991 ändrades ansvarsfördelningen mellan staten och folkbildningen. Det innebär att staten lägger fast syftet med de statliga bidragen och folkbildningens anordnare lägger själva fast målen för verksamheten.

Ansvaret för fördelning av statsbidrag till såväl studieförbunden som folkhögskolorna ligger på Folkbildningsrådet. Jag varken kan eller får ha synpunkter på denna fråga.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB