Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Lagförslag om vuxnas lärande
Publicerad: 2003-02-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-02-11
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Förslag om ny lag för kommunalt stöd
till vuxnas lärande
--------------------------------------------------
En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet har lämnat förslag till en ny lag om kommunernas stöd för vuxnas lärande (Ds 2002:66).

Arbetsgruppen föreslÃ¥r bl.a. att Kommunal vuxenutbildning (Komvux) döps om till  Kommunalt stöd för vuxnas lärande. Det kommunala stödet kan tillhandahÃ¥llas pÃ¥ grundläggande nivÃ¥, gymnasial nivÃ¥ eller pÃ¥byggnadsnivÃ¥.

Kommunerna föreslås bli skyldigas att ta hänsyn till den vuxnes önskemål om hur undervisningen skall utformas. Var och en skall få rätt att ställa upp egna utbildningsmål vid sidan av kursplanerna.

Enligt den nuvarande skollagen har kommunerna rätt att ta en ansökningsavgift av den som vill studera på Komvux. Arbetsgruppen föreslår att denna möjlighet tas bort och att vuxenutbildningen därmed i framtiden blir avgiftsfri.

Vidare föreslås att en rätt att överklaga införs om hemkommunen vägrat att täcka kostnaderna (interkommunal ersättning) för den som av personliga skäl vill studera i en annan kommun.

Arbetsgruppens lagförslag kommer att ingå som ett underlag för en kommande proposition av regeringen.
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB