Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


AMS information om folkhögskolorna
Publicerad: 2003-02-13

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Platsjournalen.pdf 432Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-02-13
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------
AMS-information om folkhögskolorna
---------------------------------------------
AMS tidning Platsjournalen kom ut den 10 februari i sin nya form.
Tidningen har som tema valt "Folkhögskolan".

Huvudskälet till detta är att AMS på ett kraftfullt sätt "saluför" folkhögskolans möjligheter att ge utbildning för personer inom främst Aktivietsgarantin.Dels finns ett par intressanta artiklar med intevjuer med studerande och rektorer samt en krönika kring folkhögskolan som studieform av en av redaktörerna. Till detta kommer ett antal insprängda specialannonser kring aktivitetsutbildningarna på folkhögskolor. De sistnämnda kommer att finnas med också i kommande nummer av Platsjournalen.

Ett samarbete kring informationssatsningen har ägt rum mellan AMS och Folkbildningsrådet.

För kännedom bifogas som utdrag ur Platsjournalen ett par exempel på annonserna samt en artikel och krönika(bilaga).
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.seKlicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB