Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 2 SAGA 2003
Publicerad: 2003-02-17
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-02-17
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------
Info 2   SAGA-utbildningarna 2003
----------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har via årets första SCB-rapportering fått en sammanställning
av SAGA-utbildningarna år 2003. Rapporten avser deltagare som påbörjat studier
under januari månad.

Av sammanställningen framgår att det finns sammanlagt ca 1 600 deltagare, varav drygt hälften är kvinnor. Närmare 300 av de studerande är personer med språksvårigheter och
ca 80 har funktionshinder. Ca 70% studerar på gymnasienivå.

Verksamheten genomförs pÃ¥ 109 folkhögskolor i mycket varierande omfattning frÃ¥n skolor med 1 deltagare till andra som har över 50 deltagare.  Sammanlagt beräknas den verksamhet som startade i januari mÃ¥nad omfatta ca 25 000 deltagarveckor.

Troligen har sedan fler deltagare tillkommit fr o m februari månad som ej finns med i denna första SCB-rapport.
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB