Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Förordningsändringar för folkhögskolans S
Publicerad: 2003-02-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
SFS Särskild utbinsats.pdf 13Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-02-19
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------
Ändringar i Förordningen om statsbidrag för en särskild utbildnings- insats inom folkhögskolan (SFS 1996:1397)
----------------------------------------------------
För kännedom bifogas den reviderade förordningen kring folkhögskolans särskilda utbildningsinsats (S-anslaget).

Ändringarna är bl.a. en konsekvens av att Kunskapslyftet upphört och övergått i en fortsatt särskild vuxenutbildningsinsats.

Den viktigaste förändringen finns i den nya § 7 som anger vilka som skall ha företräde till folkhögskoleutbildningarna. Som framgår finns inte det tidigare kravet
kvar att deltagarna skall vara arbetslösa eller hotas av att bli arbetslösa.

För kännedom bifogas den reviderade förordningen (bilaga).
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB