Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Fhsk särskilda utbildningsinsats 2002
Publicerad: 2003-03-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
S-anslaget slutrapport 2002.pdf 57Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-03-04
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Slutrapport om folkhögskolornas särskilda
utbildningsinsats för arbetslösa år 2002
--------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har lämnat sin slutliga rapport betr. folkhögskolornas särskilda utbildningsinsats (anslagsposten 2) år 2002.

FBRs sammanfattande bedömning är att den verksamhet som genomförts väl överensstämmer med de av staten angivna syftena för verksamheten. Folkhögskolorna har också genomfört en större verksamhet än vad som krävts utifrån de fördelade deltagarveckorna/statsbidragen.

För kännedom bifogas rapporten (bilaga).
---------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB