Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Regeringsskrivelser
Publicerad: 2003-03-05

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Utbildning f√∂r h√•llbar.pdf 214Kb
regskriv FBR stbid.pdf 102Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-03-05
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Skrivelser till regeringen kring
- FBRs statsbidragsfördelning
- Folkbildningens insatser för hållbar
   utveckling
--------------------------------------------------
Folkbildningsrådet fick i regeringens riktlinjer för år 2002 flera särskilda uppdrag som resulterat i skrivelser som nu lämnats till utbildningsdepartementet.

Folkbildningsrådets statsbidragsfördelning

I skrivelsen redovisas hur statsbidragsfördelningskriterierna successivt ändrats sedan år 1991 utifrån de av regeringen angivna syftena för statsbidrag till folkbildningen samt rådets egna bedömningar. Rådet konstaterar samtidigt att det rått delvis svårförenliga mål för statsbidragsfördelningen.

Sammanfattningvis konstaterar rådet att fördelningskriterierna utvecklats så att både statens syften nåtts samtidigt som en viss grundtrygghet skapats i bidragsfördelningen och möjlighet funnits för studieförbund och folkhögskolor att själv styra sin verksamhet. Dessutom har utrymme funnits för både kvalitetsutveckling och utveckling av nya arbetsformer.

Folkbildningens insatser för hållbar utveckling

Folkbildningsrådet har uppdragit åt f.d. förbundsordföranden Kerstin Mustel att genomföra en studie för att få fram en översiktlig bild av folkbildningens arbete med hållbar utveckling i alla dess aspekter. Rapporten ger en fördjupning av den kartläggning som gjordes år 200-2001 och ger närbilder och exempel som belyser hur folkhögskolorna och studieförbunden breddat sin verksamhet.

I sin sammanfattande bedömning konstaterar styrelsen att miljöansvar och ekologiskt tänkande har funnits länge inom folkbildningen. Rapporten visar på nytt att studieförbund och folkhögskolor bidrar på många olika sätt till att öka människors kunskap och medvetenhet om hållbar utveckling.

Folkh√∂gskolornas omfattande utbud av s√§rskilda kurser f√∂r h√•llbar utveckling visar p√• stor bredd och variation. P√• senare √•r har ocks√• m√•nga allm√§nna kurser f√•tt en starkare profilering mot milj√∂ ‚Äď och samh√§llsinriktning.

Studieförbunden har i allmänhet en utvecklad miljöpolicy och flera av förbunden har infört miljöledningssystem. Studiecirklar och andra aktiviteter om och för hållbar utveckling genomförs i alla förbund. Ett aktivt arbete finns också för att stärka det allmänna engagemanget för hållbar utveckling inom samtliga områden.

För kännedom bifogas de båda skrivelserna (bilaga).
--------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB