Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Ã…rsredovisningen 2002
Publicerad: 2003-03-05

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Ã…Rförvberätt02.pdf 484Kb
Ã…Rvberätt02.pdf 414Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-03-03
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Folkbildningsrådets Årsredovisning med
Verksamhetsberättelse 2002
--------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har lämnat sin Årsredovisning med verksamhetsberättelse för år 2002 till regeringskansliet.

I verksamhetsberättelsedelen( bilaga) finns inledning och kommentarer från styrelsens ordförande och rådets kanslichef. Vidare ingår en redovisning av rådets egna insatser vad gäller såväl myndighetsuppdragen som medlemsuppdragen.

Dessutom ingår själva förvaltningsberättelsen (bilaga).

I resultatredovisningen (se Årsberättelsedelen) finns ett antal tabeller och kommentarer kring den av studieförbund och folkhögskolor genomförda verksamheten. Av denna framgår att studieförbunden totalt sett genomfört en lika stor verksamhet som föregående år. Folkhögskolorna har genomfört en större verksamhet än vad som fördelats ut i form av deltagarveckor/statsbidrag.

Folkbildningsrådets sammanfattande bedömning är att studieförbunden och folkhögskolorna väl förmått upprätta både volymen och kvalitén i verksamheten under år 2002. Med tanke på den ekonomiska utvecklingen kommer det dock att bli betydligt svårare att genomföra verksamheten under den kommande treårsperioden.

Den tryckta versionen kommer att sändas ut till bl.a. folkhögskolorna och studieförbunden.
---------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB