Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs Budgetunderlag 2004-2006
Publicerad: 2003-03-05

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
BU2004-06.pdf 118Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-03-03
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
Folkbildningsrådets
Budgetunderlag 2004-2006
---------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har lämnat sitt Budgetunderlag 2004-2006 till regeringskansliet (bilaga).

BU har ett inledande avsnitt kring folkbildningens betydelse
.. för den enskilda människan
..  för lokalsamhället
.. för landet.

I själva motivtexten för ett fortsatt anslag till folkbildningen framhålls som åtta centrala uppgifter

Folkbildning för
- demokrati och delaktighet
- för aktivitet och reflektion
- för bättre folkhälsa
- för nya och gamla svenskar
- för att uppleva och utöva kultur
- för ett levande lokalsamhälle
- för ett utvecklande arbetsliv
- för nya sätt att lära

Mot bakgrunden av behoven att både upprätthålla den nuvarande verksamheten, få medel för vidgade folkbildningsinsatser samt möjlighet att ge stöd till nya grupper och folkrörelser föreslår rådet ett nyttillskott under treårsperioden på sammanlagt 400 mkr via en årlig uppräkning av folkbildningsanslaget på sex procent.

Den tryckta versionen kommer att sändas ut till bl.a. folkhögskolorna och studieförbunden.
---------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB