Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 3 SAGA - AMS budgetunderlag
Publicerad: 2003-03-06
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-03-06
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
Info 3   SAGA
- AMS budgetunderlag 2004-2006
-------------------------------------------------
Utdrag ur AMS budgetunderlag för perioden 2004-2006

AMS har i sitt budgetunderlag till regeringen för åren 2004-2006 lagt följande förslag betr. folkhögskoleutbildningarna inom Aktivitetsgarantin (SAGA):

Folkhögskoleutbildningen inom aktivitetsgarantin

En stor del av deltagarna inom aktivitetsgarantin är lågutbildade och behöver ofta öka sina baskunskaper innan de kan påbörja en yrkesutbildning. Regeringen har under 2002 och 2003 medgivit att upp till 120 mkr av anslaget Köp av arbetsmarknadsutbildning får användas för utbildning vid folkhögskolorna för deltagare i aktivitetsgarantin.

Motiveringen är att folkhögskolorna bedöms vara vara särskilt lämpliga att tillgodose behov av individanpassning samt ha en öppen och flexibel uppläggning av utbildningen och en pedagogisk anpassning efter målgruppens behov. Denna satsning avser förberedande utbildning antingen på grundskolenivå eller i kärnämnen på gymnasienivå.

AMS utgår från att satsningen fortsätter även under perioden 2004-2006.

Dessa utbildnignar ska ses som en del av ett individualiserat handlingsprogram för återgång till arbetet. För att utbildningarna verkligen ska få effekt på deltagarnas fökunskaper och därmed ökar möjligheterna att tillgodgöra sig en yrkesutbildning är det ett hinder att tidsbegränsningen endast ger utrymme för sex månaders utbildning. Möjligheter till längre utbildning 9-12 månader, bör finnas.

AMS föreslår

att deltagare i aktivitetsgarantin som genomgår utbildning på folkhögskola med aktivitetsstöd ska få delta i utbildningen under en tid som motsvarar längst tolv månaders heltidsstudier.
----------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB