Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Info 4 SAGA AMS regleringbrev 2003
Publicerad: 2003-03-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-03-10
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
---------------------------------------------------
√Ąndring i regleringsbrevet till AMS
SAGA-anslaget 2003
---------------------------------------------------
I samband med FBRs statsbidragsbeslut kring SAGA-anslaget  informerade vi om att ett nytt regeringsbeslut skulle komma kring AMS regleringbrev betr. de 120 mkr till SAGA-projektet.

Regeringsbeslut är nu klart och det innebära att den nya texten i AMS regleringsbrev fått följande utformning:

                                ..............................................

Regeringsbeslut 2003-02-20  N2003/1447/A

22:3 Köp av arbetsmarknadsutbildning och övriga kostnader


Ramanslag                4 708 812 000 kr
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Villkor

Anslagspost 1:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
27. AMS f√•r efter rekvisition fr√•n Folkbildningsr√•det utbetala ett bidrag om h√∂gst 120 000 000 kronor f√∂r anordnande av utbildning f√∂r arbetsl√∂sa inom ramen f√∂r aktivitetsgarantin. Bidraget f√•r betalas ut under f√∂ruts√§ttning att det anv√§nds f√∂r folkh√∂gskolekurser om h√∂gst sex m√•nader p√• grundskoleniv√• eller p√• gymnasieniv√•. Tyngdpunkten i kurserna skall vara i k√§rn√§mnen. Bidrag f√•r ocks√• betalas ut f√∂r folkh√∂gskolekurser om h√∂gst 12 m√•nader f√∂r personer som fyllt 50 √•r och som deltar i aktivitetsgarantin. Syftet skall vara att ge arbetsl√∂sa baskunskaper som kr√§vs f√∂r att p√•b√∂rja yrkesinriktade studier eller kunna √•terg√• till arbetslivet. Bidraget till folkbildningsr√•det √§r ber√§knat f√∂r 2 000 deltagare i genomsnitt per m√•nad. AMS skall √•terkr√§va icke f√∂rbrukade medel.  

                                .............................................

I sak innebär detta ingen ändring jämfört med det av FBR utfärdade statsbidragsvillkoret.

---------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB