Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


115 projektansökningar för folkb om narko
Publicerad: 2003-03-24
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2003-03-24
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
115 ansökningar från studieförbunden
för projektbidrag till folkbildning om narkotika
-------------------------------------------------
I regeringens pressmeddelande den 21 mars framhålls:

Det är glädjande och inspirerande att se vilket folkligt engagemang
som finns för narkotikafrågan, säger regeringens narkotikapolitiske
samordnare i en kommentar. Folkbildningssatsningen ger unga och vuxna
förutsättningar att tillsammans göra en insats mot narkotika.

Ansökningsperioden har pågått från december 2002 till och med den 14 mars.
115 ansökningar om totalt 44,5 miljoner kronor har kommit in från Luleå i norr till Malmö i söder. Ansökningarna är under beredning.

- När alla ansökningar har granskats ser vi hur långt de 9 miljoner som
vi avsatt räcker. Det är inte uteslutet att ytterligare medel avsätts
för att svara mot det positiva gehör vi fått från studieförbunden,
säger Björn Fries.

Bakgrund
I vår aktionsplan har 9 miljoner avsatts till satsningen "Folkbildning
mot narkotika”. Verksamheten vänder sig till studieförbunden och
verksamhetsperioden sträcker sig till den 31 december 2004.
”Folkbildning mot narkotika” har två huvudsyften. Dels att försöka
mobilisera hela folkbildningen mot narkotika. Dels att ge
studieförbundens lokala avdelningar möjlighet att söka projektmedel.

Läs mer om folkbildningsatsningen på www.mobilisera.nu/folkbildning
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.seKlicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB