Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningens Framsyn - dokumentation
Publicerad: 2003-03-25

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Dokumentationsmall2.pdf 13Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-03-25
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------
Dokumentationsmall för rådslag/ konferenser inom Folkbildningens Framsyn
-------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har beviljat bidrag till dokumentation av ca 120 lokala/regionala rådslag/konferenser inom arbetet med Folkbildningens framsyn.

Som en hjälp i dokumentationsarbetet har en mall tagits fram (se bilaga).

Vår förhoppning är att de rådslag och konferenser som på detta sätt dokumenteras ska ge viktiga bidrag till studieförbundens och folkhögskolornas framtida roll och uppgifter.

Även om man som studieförbundsavdelning eller folkhögskola inte fått eller sökt bidrag för dokumentation, så ser vi gärna att även övriga rådslag/ konferenser där framtidsfrågor behandlas dokumenteras och sänds till Folkbildningsrådet. Folkbildningsrådet vill ha ett brett och öppet rådslag med så många aktörer som möjligt!

Dokumentationen skall vara Folkbildningsrådet tillhanda senast 2003-08-15.
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB