Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBR har fått ny styrelse
Publicerad: 2003-04-10
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-04-10
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
------------------------------------------
Folkbildningsrådets nya styrelse
------------------------------------------
Vid gårdagens representantskapsmöte i Stockholm valdes en ny styrelse för perioden 2003-2004.

Bo Toresson avgick efter sex år som ordförande. Vidare lämnade styrelsens vice ordf Karin Perers samt ledamöterna Johnny Nilsson, Leif Pettersson och Ewa Ställdahl sina uppdrag.

Till ny ordförande för Folkbildningsrådet valdes generalsekreterare
Anders Ljunggren.

Till nya styrelseledamöter utsågs
landstingsrÃ¥det       Rigmor Breidemalm
professor               Bernt Gustavsson
enhetschef             Marie Linder
riksdagsledamot     Maj-Lene Westerlund Panke

Kvarstående styrelseledamöter är
Kent Johansson
Leif Linde
Walter Rönmark
Sverker Ã…gren

Styrelsen kommer att konstituera sig vid kommande sammanträde,
till vilket också rådets tre medlemmar anmäler var sin adjungerad ledamot.
 
För den som vill ta del av Bo Toressons anförande samt folkbildningsminister Lena Hallengrens tal vid representantskapsmötet hänvisar vi till rådets hemsida http://www.folkbildning.se


--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB