Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning av skolans ledningsstruktur
Publicerad: 2003-04-10
OLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-04-10
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------
Särskild utredare kartlägger
skolans ledningsstruktur
-----------------------------------
Enligt pressmddelande från utbildningsdepartementet har regeringen beslutat att tillkalla en särskild utredare som skall kartlägga och utvärdera skolans ledningsstruktur.

– Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för fortsatt
utveckling av skolans ledningsstruktur och rektors förutsättningar att
fullgöra sitt uppdrag, säger utbildnings- och forskningsminister Thomas
Östros i en kommentar.

– Rektor har ett brett uppdrag som omfattar ett ansvar för såväl den
pedagogiska verksamheten med elevernas resultat och måluppfyllelse i
fokus som för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt personal
och ekonomi. För att klara detta måste rektor ha stöd i en modern
arbetsorganisation och effektiv ledningsstruktur. Utvecklingsarbete
rörande skolans arbetsorganisation pågår i många kommuner men det
saknas en samlad bild över utvecklingen och skillnaderna mellan
kommuner, säger Thomas Östros.

Den särskilde utredaren skall kartlägga och utvärdera skolans
ledningsstruktur i ett representativt urval av kommuner och skolor.
Uppdraget gäller grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning och
omfattar både kommunala och fristående skolor. Studien skall även
omfatta förskolan i den mån förskolan och skolan har gemensam
ledningsorganisation.

Utredaren skall studera och redovisa olika exempel på
ledningsstrukturer i skolan och om och hur olika faktorer och
förutsättningar för rektors ledarskap kan sägas påverka skolans
resultat och måluppfyllelse. Utredaren skall dessutom studera vilket
stöd rektor har i sitt ledarskap.

Särskild utredare är Lennart Jonasson, stadsdirektör i Nacka kommun.
Utredningsuppdraget skall redovisas senast den 30 juni 2004.
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB