Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Uppföljningsrapport 2002 - Folkhögskolor
Publicerad: 2003-04-24

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Uppf√∂ljningsrapport 2002.pdf 91Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-04-24
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------
FBRS uppföljning av folkhögskolor 2002
-------------------------------------------------
Folkbildningsrådet genomför under perioden 2001 till 2003 en förstärkt uppföljning av ett antal statsbidragsvillkor och därmed sammanhängande frågeställningar beträffande folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådets uppföljning skall främst inriktas på att studera skolornas och studieförbundens eget målstyrnings-, uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Inom folkhögskoleområdet finns 147 självständiga statsbidragsmottagare, som via sina styrelser har att svara för att både egna målen och de gällande statsbidragsvillkoren är uppfyllda. Den största uppföljningsinsatsen utgörs av den regelbundna verksamhetsredovisningen till Folkbildningsrådet, en rapportering som är både omfattande och detaljrik inom folkhögskoleområdet. Via denna rapportering visar skolorna att de kvantitativa kraven för erhållet statsbidrag är uppfyllda. Komplexiteten i redovisningen ställer samtidigt höga krav på skolorna i fråga om kompetent personal och säkra rutiner.

Den förstärkta uppföljningen från Folkbildningsrådet avser att fånga upp andra sidor av skolornas inre arbete är vad som kommer fram i den direkta verksamhetsredovisningen, nämligen målstyrning, uppföljning och utvärdering. Det är p.g.a. skolornas antal inte möjligt att genomföra uppföljningen i form av heltäckande besök eller andra direktkontakter med samtliga skolor.

I st√§llet har Folkbildningsr√•det valt att pr√∂va vad skolornas ordinarie styrdokument och verksamhetsber√§ttelser kan ge f√∂r information om de aktuella fr√•gest√§llningarna. Dokumenten studeras √•rligen med en tredjedel per √•r; under 2002 har 49 skolor studerats. Dokumentstudierna kompletteras med n√•gra bes√∂k vid de studerade skolorna. Sex bes√∂k har genomf√∂rts under v√•ren och h√∂sten 2002. Slutligen har de observationer Folkbildningsr√•det gjort under uppf√∂ljnings- arbetet varit f√∂rem√•l f√∂r diskussion vid  seminarier under folkh√∂gskolekonferenserna h√∂sten 2002.

För kännedom bifogas uppföljningsrapporten (bilaga).

Anm.
Motsvarande uppföljningsinsatser genomförs också på studieförbundsområdet. Resultaten från denna kommer att redovisas vid ett möte med studieförbunden i maj månad.
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB