Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interpellation om statsbidragsfördelnings
Publicerad: 2003-04-30

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Interpell.pdf 181Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-04-30
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-------------------------------------------------------
Riksdagsinterpellation om statsbidrags-
fördelningen till folkbildningen
-------------------------------------------------------
Riksdagsledamöten Lars Ångström (mp) lämnade en interpellation till statsrådet Lena Hallengren den 3 april. I denna ställde han ett antal frågor kring statsrådet syn på hur Folkbildningsrådet fördelat statsbidragen till främst studieförbunden. Med hänvisning
till studieförbundet Sensus samarbete med Ibn Rushd - Islamiska studieförbundet ställde också Ångström frågor kring nya verksamheters möjlighet att erhålla statligt folkbildningsstöd
bl.a. när det gäller integration av invandrare i samhället.

Statsrådet Hallengren pekade i sitt svar i riksdagen den 29 april på den ansvarsfördelning mellan staten och folkbildningen som lades fast år 1991 samt Folkbildningsrådets självständiga roll som bidragsfördelare. Vidare framhöll att det f.n. pågår en statlig utvärdering (SUFO2) av i vilken mån statens syften med bidragen till folkbildningen uppnåtts under den senaste 5-årsperioden. I avvaktan på detta var inte statsrådet berett att ta ställning till de bedömningar eller ställningstaganden som Folkbildningsrådet gjort kring de av Ångström aktualiserade frågorna.

Eftersom interpellanten Lars Ångström inte var närvarande då Lena Hallengren höll sitt anförande blev det ingen fortsatt debatt i riksdagen.

För kännedom bifogas Lars Ångströms interpellation samt Lena Hallengrens svar (bilaga).
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB