Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Studeranderättsliga frågor
Publicerad: 2003-05-06

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Studerander√§tt.pdf 381Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-05-06
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
De studerandes rättsliga ställning
på folkhögskola
--------------------------------------------
På uppdrag från Folkbildningsrådet har f.d. förbundsordf Kerstin Mustel gjort en kartläggning av de studerandes rättsliga ställning på folkhögskolorna.

Vilka lagar och regler styr i dag den offentligt finansierade folkhögskoleverksamheten och hur ser de formella grunderna ut för den studerandes rättsäkerhet på folkhögskola? Vem vänder man sig till vid klagomål? Det är några av de frågeställningar som belyses i rapporten.

I uppdraget har också ingått att närmare granska det övergripande regelverket mot diskriminering i arbetslivet, på grund av kön, etnisk härkomst, funktionshinder eller sexuell läggning samt de tendenser som finns att utvidga tillämpningen från arbetslivet in mot utbildningsområdet, som skett i samband med att en motsvarande diskrimineringslag nyligen trätt i kraft vad beträffar högskolan. I dessa avseenden har en jämförelse gjorts mellan folkhögskola. komvux och högskolan.

I det avslutande avsnittet 11 har Kerstin Mustel gjort en sammanfattning samt själv lämnat några förslag till åtgärder.

Materialet är avsett att användas som underlag vid diskussioner inom folkhögskolan om hanteringen av de studeranderättsliga frågorna dels gemensamt inom folkhögskolevärlden dels
på varje enskild folkhögskola.

Rapporten läggs också ut på Folkhögskolehjälpredan samt på rådets hemsida ww.folkbildning.se - dokument - rapporter/publikationer. Den kommer också att tryckas och distribueras till samtliga folkhögskolor.

För ev. ytterligare upplysningar kontakta Signild Håkansson, tel. 08 - 412 48 04 eller
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB