Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Validering och vägledning m.m.
Publicerad: 2003-05-08

Bifogade filer för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Valid m m.pdf 112Kb
Validering faktablad.pdf 296Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-05-08
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Validering m.m. - fortsatt utveckling
av vuxnas lärande
--------------------------------------------
Utbildningsdepartementet har i sin skrivelse Ds 2003:23 Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande presenterat en rad förslag som syftar till att öka flexibiliteten och tillgängligheten i vuxenutbildningen.

I skrivelsen tas frågorna upp kring
- inrättandet av en statlig delegation för validering
- etablerandet av regional samverkan för likvärdig validering
- en kommunal plattform för vägledningsfunktionen
- en nationell IT-portal som stöd för vägledningen
- riktlinjer och kriterier för lärcentra
- certifiering av utbildningsanordnare vad gäller bl.a. rätten att utfärda betyg
- utveckling och ansvarsfördelningen av eftergymnasiala yrkesutbildningar m.fl.

Departementskrivelsen kommer att sändas ut på remiss med svarstid fram till den 15 augusti.

Regeringens slutliga ställningstaganden sker sedan i samband med september månads budgetproposition.

För kännedom bifogas ett faktablad om innehållet i departementskrivelsen samt ett pressmeddelande med Lena Hallengrens kommentarer (bilagor).

Skrivelsen i sin helhet kan hämtas från utbildningsdepartementets webbplats www.utbildning.regering.se
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.sealidering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande


För kännedom bifogas protokollet från Folkbildningsrådets
styrelsemöt den 9 april (bilaga).
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB