Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


EMU-affisch
Publicerad: 2003-05-19

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
PUF-affisch.pdf 24Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-05-19
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
EMU-affisch
------------------------------

Folkbildningsnätets EMU-information på de pedagogiska resurssidorna på Internet har fått en hel del uppmärksamhet. Det gäller inte minst den namnkunniga EMU-panel som besvarar och kommenterar inskickade frågor. Här får panelen bland annat möjlighet att utförligt motivera sina ställningstaganden

Bifogade affisch - eller "löpsedel" - i A3-format, om just EMU-panelens webb-sida, kan t.ex. användas för att informera personal, deltagare m.fl. om EMU-informationen. Affischen skickas också ut med vanlig post till respektive folkhögskola och centralt till respektive studieförbund.

Se resurssidorna på: www.resurs.folkbildning.net
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs också ut i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet, vilken dessutom är åtkomlig från rådets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se och finns också i mappen "Folkbildningsrådet info" på Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
E-post: fbr@folkbildning.se
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB