Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


FBRs myndighetsroll - ett vägval
Publicerad: 2003-05-22

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Statskontorets rapport.pdf 344Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-05-21
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Statskontorets rapport 2003:15
- Folkbildningsrådets myndighetsroll -
  ett vägval
--------------------------------------------
Statskontoret har fått i uppdrag av kommittén Statens utvärdering av folkbildningen 2004, SUFO 2, att analysera förutsättningarna för Folkbildningsrådets myndighetsuppgifter. Kommittén har i uppdrag att lämna en samlad bedömning i vilken utsträckning statens syften med bidragsgivningen infriats.

Statskontoret ska enligt uppdraget särskilt:
–       analysera hur regeringens styrning av folkbildningen och FolkbildningsrÃ¥det har utformats och kommit till uttryck i propositioner, reglerings-brev, riktlinjer m.m.
–       göra relevanta jämförelser med andra organisationer som pÃ¥ motsvarande sätt utför myndighetsutövande uppgifter, samt
–       pröva och lämna förslag till lämpliga former för styrning och kontroll samt uppföljning av de myndighetsuppgifter som är förbundna med statens stöd till folkbildningen med utgÃ¥ngspunkt i den syn pÃ¥ folkbildningens frihet som uttryckts i de tvÃ¥ senaste propositionerna om folkbildning.

För kännedom bifogar vi sammanfattningen av rapporten (bilaga).

Rapporten i sin helhet kommer senare att läggas up pÃ¥ Statskontorets hemsida www.statskontoret.se och kan ocksÃ¥ beställas därifrÃ¥n i pappersformat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB