Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning om assistansersättningen
Publicerad: 2003-05-23

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
assersättning.pdf 79Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-05-23
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Riksdagsbeslut om en parlamentarisk
utredning om assistansersättningen
-----------------------------------------------
En parlamentarisk utredning ska utreda hur lagen om assistansersättning till personer med funktionshinder fungerat i praktiken. Riksdagen har den 22 maj fattat beslut om att ge regeringen i uppdrag att tillsätta en sådan utredning. Ett enigt socialutskott har lagt fram beslutsunderlaget.
Rätten till personlig assistans har funnits i nästan tio år. Syftet med lagen är att personer med funktionshinder ska kunna leva ett självständigt och oberoende liv. Socialutskottet skriver i sitt beslutsunderlag att assistansreformen inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet. Däremot har reformen har haft vissa tillämpnings- och finansieringsproblem.
Utredningen ska bland annat se över hur lagen fungerat i praktiken, även när det gäller bemötandefrågor, personalförsörjningen och hur den långsiktiga finansieringen ska se ut.

FBRs anm.
Den kommande utredningens förslag med ev. följande beslut kan bli betydelsefullt för
bl.a. de folkhögskolor som genomför kurser för personer med funktionshinder.

För kännedom bifogas utskottets uttalande till regeringen (bilaga).
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB