Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


En politik för global utveckling
Publicerad: 2003-05-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Globprop.pdf 44Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-05-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
Regeringens proposition 2002/03:122
- Sveriges politik för global utveckling
-----------------------------------------------
Regeringen har lämnat sin propsition betr. Sveriges politik för global utveckling.
Propositionen bygger till stora delar på förslagen från den parlamentariska utredningen
Globkom (Kommittén om Sveriges politk för gobal utveckling).

Enligt propositionen skall själva genomförandet av politiken för global utveckling redovisas till riksdagen årligen i form av en resultatskrivelse. Hela regeringskansliet skall ha ett ansvar för uppfyllandet av målet.

I övrigt kan nämnas att regeringen föreslår inrättandet av ett medborgarforum med företrädare för riksdagen, organisationer, näringslivet, forskare , experter och andra intressenter samt regering och myndigheter. Syftet med detta forum är att främja en bred samhällsdialog om svensk politik för global utveckling.

För kännedom bifogas en kort sammanfattning av propositionens huvudsakliga innehåll (bilaga).----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB