Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Projektmedel till kommuner för lärcentra
Publicerad: 2003-05-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-05-27
Information fr√•n Bj√∂rn Garefelt tel. 0612-71 91 32     
------------------------------
CFL fördelar projektmedel till kommuner
för utveckling lärcentra
------------------------------

CFL (Nationellt Centrum för Felxibelt Lärande) har regeringens uppdrag att fördela 20 Mkr till kommuner för att utveckla lokala lärcentra. Det är endast kommuner som kan ansöka. Samverkan mellan olika aktörer betonas, och det kan det kan därför finnas anledning för intresserade folkhögskolor och studieförbund att ha kontakt med respektive kommun kring innehållet i ansökan och förutsättningarna för folkbildningens medverkan i lärcentraprojekt.
Ansökningstiden går ut den 14 september.

F√∂r mer information se CFLs webbplats www.cfl.se/larcentra/ 

Kommunerna inbjuds att ansöka om projektstöd för etablering och utveckling av lärcentra

Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande (CFL) har i uppdrag att stödja landets kommuner i arbetet med att vidareutveckla vuxenutbildningen till ett stöd för alla vuxnas lärande.

Enligt regeringens beslut 2003-02-06 ska CFL inom ramen för sitt uppdrag fördela 20 Mkr i bidrag till kommuner för att utveckla lokala lärcentra enligt följande kriterier:

Fördelningen av bidraget skall huvudsakligen ske efter kvalitativa bedömningar av hur kommunen avser att etablera eller att utveckla lärcentret utifrån dess funktion som mötesplats, mäklare och motor. Kommunen skall vidare beskriva på vilket sätt den avser att skapa en eller flera mötesplatser för de studerande samt hur kommunen avser att via lärcentret samspela med individer, företag och andra aktuella aktörer på olika nivåer för att balansera utbildningsefterfrågan och utbildningsbehovet. Dessutom skall kommunen ange vilken strategi man har för att lärcentret skall fungera som motor för den lokala och regionala utvecklingen.

Projektet ska ingå som en långsiktig del i kommunens satsning på en helhetslösning av den framtida vuxenutbildningen. Stödet avser utveckling av stöd för alla vuxnas lärande som en del av den kommunala/regionala infrastrukturen inom vilken särskilt betonas samverkan mellan olika aktörer med fokus på det långsiktiga arbetet med att etablera nya lärcentra och att vidareutveckla befintliga lärcentra.


Missiv till kommunerna:
Ansök om medel till lokala lärcentra!

CFL har fått 20 miljoner kronor att fördela till kommuner som etablerar och utvecklar lärcentra. Samverkan är ett nyckelord för att bland annat skapa mötesplatser för studerande. Men lärcentra är mer än så. Lärcentra är också motorer för både lokal utveckling och för människors bildning.

Genom att lärcentra fungerar som mäklare mellan utbildningssystemen, särskilt högskolan, och nya grupper av studerande, stärks möjligheterna att öka Sveriges tillväxt.
Det betyder också att vi långsiktigt ökar människors möjligheter till utveckling och utbildning i ett föränderligt samhälle.

Några ord ur ansökningstexten:
Kommunen ska kunna beskriva på vilket sätt den vill skapa en eller flera mötesplatser för de studerande. Dessutom skall kommunen ange vilken strategi man har för att lärcentret skall fungera som motor för den lokala och regionala utvecklingen. Projektet ska ingå som en långsiktig del i kommunens satsning på en helhetslösning av den framtida vuxenutbildningen. CFL kommer att inbjuda till ett flertal träffar runt om i landet för att berätta mer om ansökningarna.

Läs mer vid länkarna under lärcentra ! Där hittar du också dokument och formulär för att ansöka om projektmedel. Börja med att läsa missivet och därefter instruktioner.

Nedanstående är CFL:s kontaktpersoner om du har några frågor.

Carl-√Ėije Segerlund, tfn: 0611-557 99 91

Johan √Ökerman, tfn: 011-24 04 66

Karin Jansson, tfn: 070-603 42 55

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB