Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Folkhögskoleansökningar
Publicerad: 2003-06-05
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-06-05
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------
Ansökningar om statsbidrag till nya folkhögskolor samt som nya huvudmän
för befintliga folkhögskolor
----------------------------------------------
Efter det att ansökningstiden om statsbidrag till nya folkhögskolor respektive nya huvudmän för redan befintliga folkhögskolor gått ut den 1 juni är läget följande:

Två av fjolårets sökande har återkommit med ansökningar
- Folkbildningsföreningen i Malmö; Den glokala folkhögskolan
- Föreningen Fårösunds utbildnings- och utvecklingscentrum; Fårösunds folkhögskola.

En ansökan har inkommit från Studieförbundet Vuxenskolan om övertagande av Kalix folkhögskola från nuvarande huvudman Svenska Missionsförbundet.

Folkbildningsrådet har slutligen fått en ansökan om en större förändring av huvudmannaskapet för Kristinehamns folkhögskola. Nuvarande huvudman för folkhögskolan - Landstinget i Värmland - önskar tillskapa en bredare huvudmannaförening. Landstinget står kvar som en av huvudmännen och bjuder sedan in Kristinehamns kommun, Region Värmland samt vissa handikapporganisationer som övriga huvudmän för verksamheten.

Ansökningarna kommer att behandlas av den av styrelsen tillsatta beredningsgruppen
(se FBR Info 2003-06-03).

Styrelsen beräknas därefter ta ställning till ansökningarna i oktober-november månad.
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB