Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga om teckentolksstudier
Publicerad: 2003-06-10
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-06-10
Information fr√•n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Villkoren för teckentolksstudenter
--------------------------------------------
Riksdagsledamoten Christer Nylander (fp) har i en enkel fråga till utbildningsminister
Thomas √Ėstros efterlyst √•tg√§rder som ger m√∂jlighet till studiest√∂d f√∂r hela tiden som en
teckentolksutbildning pågår.
Nylanders fråga och utbildningsministerns svar bifogas nedan:
Fr√•ga 2002/03:1033 den 30 maj av Christer Nylander (fp) till utbildningsminister Thomas √Ėstros om villkor f√∂r teckentolksstudenter

För många människor är möjligheten att få hjälp av teckentolk en avgörande förutsättning för frihet och egenmakt. Tydliga exempel på detta får man om man tar del av Handikappombudsmannens arbete. HO har till exempel tagit emot anmälningar om döva som nekas tolk vid antagningsprov och elever i skolan som inte får tillräcklig hjälp. Dessa och många andra vardagssituationer visar att teckentolkarna är oerhört viktiga för att döva och hörselskadade människor ska kunna ta makt över sina liv. Av denna anledning är det viktigt att förutsättningarna för dem som studerar till teckentolk är sådana att tillräckligt många söker sig till utbildningen.
Dagens studiesystem innebär att många elever som går på teckentolksutbildning får finansiera delar av sin utbildning ur egen ficka. För många studenter är detta en ekonomisk omöjlighet. Därför är risken stor att många hoppar av utbildningen. På sikt innebär detta att vi riskerar en allvarlig brist på teckentolkar och att dövas och hörselskadades frihet därför beskärs.
Med anledning av detta vill jag fråga vad ministern avser att göra för att studiesystemet ska passa de förutsättningar som gäller för dem som studerar till teckentolk.

Svar av Thomas √Ėstros den 4 juni p√• fr√•ga  2002/03:1033 om villkor f√∂r teckentolksstudenter

Christer Nylander har frågat mig vad jag avser att göra för att studiestödssystemet ska passa de förutsättningar som gäller för dem som studerar till teckentolk.
I anslutning till studiest√∂dsreformen, som tr√§dde i kraft den 1 juli 2001, genomf√∂rde regeringen en mer √§ndam√•lsenlig indelning i bilagan till studiest√∂dsf√∂rordningen, detta i syfte att klarare skilja utbildningar p√• gymnasial niv√• fr√•n utbildningar som utg√∂r p√•byggnad till gymnasieskolan och som fordrar att de studerande f√∂r att antas till utbildningen har ett slutbetyg fr√•n en tre√•rig utbildning i gymnasieskolan. Gr√§nsdragningen mellan studiehj√§lp och studiemedel √§ndrades s√• att fr√§mst s√•dana utbildningar som fordrar att de studerande f√∂r att antas till utbildningen har ett slutbetyg fr√•n en tre√•rig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande utbildning ska ber√§ttiga till studiemedel oavsett √•lder. Studiest√∂d f√∂r utbildning vid folkh√∂gskolor uppm√§rksammades s√§rskilt i samband med √∂versynen. Det var angel√§get att pr√∂va alla folkh√∂gskoleutbildningar i ett sammanhang. Med Folkbildningsr√•dets hj√§lp best√§mdes vilket studiest√∂d som kan l√§mnas till studerande vid folkh√∂gskolornas utbildningar. I den m√•n utbildningen √§r fritidsledarutbildning eller yrkesutbildning om h√∂gst 80 veckor som utg√∂r en p√•byggnad till gymnasieskolan och som f√∂r tilltr√§de fordrar ett slutbetyg fr√•n en tre√•rig utbildning i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper betraktas utbildningen inte som gymnasial och studiemedel kan d√§rf√∂r l√§mnas. √Ėvriga utbildningar i folkh√∂gskolans regi √§r emellertid att anse som gymnasiala och ber√§ttigar till studiehj√§lp eller studiemedel om den studerande har fyllt 20 √•r.
Utbildning till teckentolkar sker normalt i folkh√∂gskolornas regi. Ansvarf√∂rdelningen mellan staten och folkbildningen inneb√§r att folkbildningen sj√§lv fastst√§ller m√•len f√∂r verksamheten. Staten anger endast syftet med det statliga bidraget f√∂r verksamheten. Utbildningen vid folkh√∂gskolorna ber√§ttigar till studiest√∂d. St√∂dets utformning beror emellertid p√• om utbildningen √§r gymnasial eller eftergymnasial. Det √§r utbildningsanordnaren som avg√∂r vilka antagningskriterier som kr√§vs f√∂r den utbildning som erbjuds. Folkbildningsr√•det avg√∂r hur bidragen ska anv√§ndas och fastst√§ller kriterier f√∂r f√∂rdelningen mellan folkh√∂gskolor och studief√∂rbund. F√∂r utbildning till teckentolk utg√•r √§ven statliga bidrag fr√•n Tolk- och √∂vers√§ttarinstitutet vid Stockholms universitet (T√ĖI). T√ĖI bidrar √§ven med r√•dgivning och utvecklingsinsatser n√§r det g√§ller utbildning av teckentolkar.
Folkbildningsrådet har alltså en central roll inom folkbildningsområdet och dess utveckling. Jag utgår från att rådet på olika sätt bidrar med sin samlade kunskap för att främja möjligheten att utbilda en så angelägen grupp som teckentolkar. Min bedömning är att studiemedelssystemets nuvarande utformning i denna del har ökat förutsättningar för utbildningsanordnarna att kunna erbjuda studerande goda möjligheter att finansiera sina studier.
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som s√• kallade pdf-dokument, vilket inneb√§r att man m√•ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, f√∂r att kunna l√§sa dokumentet p√• sk√§rmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan h√§mtas fr√•n www.adobe.se och finns ocks√• i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB