Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Program: Idédagen om studiematerial
Publicerad: 2003-06-10
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-06-10
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Program: Idédagen om studiematerial
------------------------------

Här följer själva programmet till den idédag om studiematerialets framtid som Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) inbjuder till och som äger rum den 22 september 2003.

SE TIDIGARE MEDDELANDE IDAG!

Program:

10.00   Samling med kaffe
        
10.30   Introduktion, kort presentation av dagen och av CFLs kunskapsbildningsarbete

Mikael Andersson, Ingemar Svensson och Keith Bryant från CFLs folkbildningsenhet
        
10.45   Folkbildningsnätets resursidor

Ronny Schueler och Lars-Göran Karlsson berättar om hur folkbildningens pedagoger kan använda Resurssidornas verktygslåda för att själv skapa material med ljud och bild
        
12.00   Lunch
        
13.00   Folk och Makt

Ola Hallqvist berättar om ett projekt i samverkan mellan UR, FBR och CFL som syftar bl a till att möjliggöra för cirkelledare och folkhögskolelärare att skapa egna studiematerial baserade på sökbara och internetlevererade medieinslag och lärkomponenter och till att stärka och utveckla samverkansmodeller mellan folkbildningen och UR
        
14.15   Webbstöd för tekniktaffliga folkbildare

Kenneth Hermansson berättar om hur man, med enkla medel, kan skapa flexibla och processtödjande webbmaterial av god kvalitet för sina flexibla kurser.
        
15.00   Kaffe
        
15.30   Bokochwebb

Boken är, även i den digitala teknikens tid, ett ohotat medium. Men hur kan man kombinera den traditionella lärobokens fördelar med de möjligheter som modern webbteknik ger.
        
16.30   Avslutande reflektioner

Hur gÃ¥r vi vidare med frÃ¥gan, offentligt och  i kunskapsbildningsarbetet pÃ¥ CFLs folkbildningsenhet?
        
17.00   Avslutning      


Hur tar man sig till Tollare folkhögskola?

T-bana/buss
Från Stockholms central åker du T-bana till Slussen. Från perrongen leder en trappa ner till Värmdöbussarna. Med buss 414 eller vid högtrafik på eftermiddagarna motorvägsbuss 442. Avstigning sker vid hållplatsen Tollare. Därifrån är det fem minuters promenad längs skyltad gångväg ner till folkhögskolan/kursgården.

För busstider se SLs hemsida.

Bil
Kör motorvägen, väg 222 genom Nacka mot Gustavsberg. Direkt efter Skurubron skall du köra till höger. När du kommer till stopptecknet är det höger igen. Efter 1600 meter finns en skylt som visar höger mot Tollare folkhögskola.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB