Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss om Läromedel
Publicerad: 2003-06-11

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
FBR remiss läromedel.pdf 43Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-06-11
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
-----------------------------------------------
FBRs remissyttrande över
SOU 2003:15  Läromedel -specifikt.
-----------------------------------------------
Folkbildningsrådet har lämnat synpunkter på betänkandet SOU 2003:15
Läromedel -specifikt-.

I yttrandet tillstyrker FBR bl.a. förslaget om att staten tar ett större samlat ansvar för läromedelsförsörjningen och föreslår att i detta inkluderas även studieförbundens deltagare.

Rådet för vidare en diskussion om nackdelar och fördelar med att, som utredaren föreslår,
inrätta en ny myndighet med samlat ansvar för hela området. Om så sker anser rådet att den nya myndigheten administratvist sett bör knytas till en av de redan befintliga myndigheterna
inom handikappområdet.

Slutligen lämnar rådet synpunkter på förslaget till finansiering av det samlade ansvaret för läromedelsförsörjningen.
För kännedom bifogas yttrandet i sin helhet (bilaga).
-----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB