Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Info 7 SAGA-kurserna
Publicerad: 2003-06-12

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
AMS Ã…R 2002.pdf 62Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-06-12
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------------------
Info 7   SAGA
Lägesrapport m m
---------------------------------------------------------
Utifrån folkhögskolornas rapportering kan vi notera att antalet kursdeltagare har sjunkit i maj månad jämfört med april. Sammanlagt handlade det om knappt 1 700 deltagare jämfört med ca 2 100 i april. Detta var väntat med tanke på att de flesta av folkhögskolorna slutför
sina länga kurser i maj månad och nyrekryteringen till SAGA-kurserna har inte kommit igång i så stor omfattning.

Vår förhoppning är sedan att de uttalanden från AMS ledning som vi referade till i Info 6 skall resultera i en god rekryteringssituation för också det andra halvåret.

Utav disponibla 120 mkr för hela år 2003 kommer vi att för första halvåret ha utbetalat
ca 55 mkr, d.v.s. närmare hälften av medlen.

Vår tidigare gjorda bedömning kvarstår. Vi räknar med att för andra halvåret kunna bevilja statsbidrag till samtliga nya utbildningar som startas under det andra halvåret (eller fr.o.m juni månad). Skulle situationen förändras när vi fått höstens första rapport så återkommer vi
med ytterligare information.

Slutligen medsänder vi som bilaga ett utdrag ur AMS årsredovisning för 2002 där man särskilt lyfter fram folkhögskolornas utbildningar för personer inom aktivitetsgarantin (bilaga).
--------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB