Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Dir utredning om folkbildningen
Publicerad: 2003-06-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Direktiv delt i fb.pdf 82Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-06-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
--------------------------------------------
Direktiven för utredning om deltagandet
i folkbildningen
--------------------------------------------
Som framgått av vår tidigare FBR Info har regeringen beslutat tillsätta en ny utredning som ska undersöka folkbildningen ur perspektivet från dem som inte deltar.
Vilka grupper är det som inte deltar i folkbildningen och vad är skälen
till det? Svarar folkbildningen mot dessa människors villkor?

Till utredare har Nina Wadensjö utsetts. Wadensjö har sin bakgrund som bland annat kommunpolitiker i Solna, redaktör för tidskriften Tiden och inom Arenagruppen på bokförlaget Atlas. Idag arbetar Nina Wadensjö som utgivningschef på bokförlaget Natur och Kultur.

För kännedom bifogas direktiven (bilaga).
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.


Med vänlig hälsning
Lasse Magnusson

Folkbildningsrådet
Box 730    101 34  Stockholm
Besöksadress  Barnhusgatan 20 4 tr (Norra Bantorget, Grafikernas Hus)
Tel.   08 - 412 48 06
Mob. 070 - 67 102 67
Fax   08 - 21 88 26

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB