Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inbjudan hearing om studiesociala frågor
Publicerad: 2003-08-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
fbrinfo.pdf 126Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-08-05
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Inbjudan till hearing om studiesociala frågor
------------------------------

Studiesociala utredningen har fÃ¥tt i uppdrag av regeringen att göra en samlad analys av den ekonomiska och sociala situationen för studerande pÃ¥ olika utbildningsnivÃ¥er.  Därför inbjuds företrädare för olika studerandegrupper till en s.k. hearing om studiesociala frÃ¥gor den 19 september i Stockholm.

Anmälan senast  den 15 augusti. Se mer information och anmälningsblankett i bilagan.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.



Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB