Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Samordning av handikappolitiken
Publicerad: 2003-08-05
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-08-05
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------
Samordningen av handikappolitiken
----------------------------------------------------
Av ett pressmeddelande från Utbildningsdepartementet den 24 juli framgår följande:

Regeringen har förordnat Greger Bååth, generaldirektör för
Specialskolemyndigheten, som särskild utredare som ska föreslå en
förändrad organisation för samordningen av arbetet inom det
handikappolitiska omrÃ¥det.  Syftet är att skapa bättre möjligheter att
förverkliga de mål som finns i den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken (1999/2000:79) så att handikappfrågorna integreras i
alla samhällssektorer.

Utredaren ska analysera och föreslå hur regeringens och övriga aktörers
behov av en samlad statlig organisation inom det handikappolitiska
området kan tillgodoses. Utredaren skall analysera vilka av de
uppgifter som idag finns hos Tillgänglighetscentret hos
Handikappombudsmannen (HO), Statens institut för särskilt
utbildningsstöd (Sisus) och Hjälpmedelsinstitutet (HI) som kan
organiseras i en ny statlig organisation.

Dessutom skall utredaren föreslå nya myndighetsuppgifter om det anses
behövas.

Utredaren ska även föreslå olika alternativ för hur de verksamheter som
i dag finns hos Sisus och HI, och som inte ligger inom ramen för
utredarens förslag och en samlad statlig organisation, skall
organiseras.

Uppdraget skall redovisas senast den 30 april 2004.
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB