Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inbjudan: Att organisera det flexibla lär
Publicerad: 2003-08-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-08-18
Information frÃ¥n Tore Persson tel. 08-412 48 19   
------------------------------
Inbjudan: Att organisera det flexibla lärandet
------------------------------
Det finns ett stort behov av kunskap om organisation kring det flexibla lärandet. Erfarenheter inom pedagogik och administration finns på flera håll och måste lyftas fram. CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) anordnar därför, tillsammans med sin norska motsvarighet VO, en stor skandinavisk arbetskonferens inom området den 25-26 september 2003 i Stockholm.
I dagsläget fÃ¥r CFL mÃ¥nga frÃ¥gor som rör just organisatoriska problemställningar kring det flexibla lärandet och detta verkar vara ett omrÃ¥de som röner stort intresse frÃ¥n sÃ¥väl CFL:s mÃ¥lgrupper som beslutsfattare och internationella kontakter. Exempel pÃ¥ delomrÃ¥den inom organisation av det flexibla lärandet är: regler och avtal, lärmiljöer, administration, stödfunktioner, samverkan, studiefinansiering, vägledning och validering med mera.      

Konferensinformation, program och anmälan finns på:

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB