Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Delrapport S-anslaget 2003
Publicerad: 2003-08-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Delrapport S-ansl 2003.pdf 551Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-08-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------------
Folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa första halvåret 2003
----------------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har lämnat sin delrapport betr. folkhögskolornas särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa under första halvåret 2003 (S-anslaget).

Medlen för år 2003 har beräknats för ca 7 000 studerandeplatser. Av delrapporten framgår bl.a. att folkhögskolorna haft ca 7 700 deltagare på sina kurser. Att deltagarantalet blivit så högt torde främst bero på att merparten av de studerande påbörjade sina studier redan under
förra året då S-anslaget var betydligt större. De har sedan fått fullfölja sina studier under vårterminen.

Mot denna bakgrund och med tanke på det minskade anslaget torde verksamheten istället minska i omfattning under andra halvåret 2003.

Av rapporten i övrigt framgår att jämfört med föregående år har inga större förändringar inträffat vad gäller ämnesinriktning, deltagarnas utbildningsbakgrund och ålder m.m.

För kännedom bifogas rapporten i sin helhet (bilaga).
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB