Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Remiss - Skollagsstiftningen
Publicerad: 2003-08-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Remiss Skollag m m.pdf 150Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-08-26
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------------
Remiss  SOU 2002:121  Skollag för kvalitet och                likvärdighet
            Ds 2002:66  Stöd till vuxnas lärande
----------------------------------------------------------
Folkbildningsrådet har yttrat sig över ovan rubricerat betänkande och departements- promemoria. Rådet har val att enbart kommenterat några av de delar som särskilt berör folkbildningens verksamhet.

Rådet upprepar sitt tidigare förslag om att fristående vuxenutbildningsenheter bör inrättas.
Vidare tar rådet upp några frågor kring de utbildningar som genomförs på entreprenad
bl.a. kring vem som utfärdar betygs.

För folkhögskolornas del vill rådet slå vakt om möjligheten att också i fortsättningen anta ungdomar och därmed vara ett alternativ till gymnasieskolan. Rådet föreslår också att folkhögskolorna skall få möjlighet att genomföra vuxenutbildning på grundläggande nivå som folkhögskolekurs ( i likhet med vad som i dag gäller den gymnasiala nivån).

För kännedom bifogas yttrandet (bilaga).
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB