Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan: Flexkunskap 2003
Publicerad: 2003-09-02

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Flexkunskap 2003a.pdf 11Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2003-09-02
Information fr√•n Tore Persson tel. 08-412 48 19     
------------------------------
Inbjudan: Flexkunskap 2003
------------------------------

Folkbildningsenheten vid Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) inbjuder härmed till sitt årliga seminarium kring ny kunskap på området flexibelt lärande. Seminariet äger rum på Tollare folkhögskola den 12 november 2003, kl. 10.00-17.00.

Vi vänder oss till dig, du som är folkbildare och som därmed är den som skall formulera kraven på vilka kunskapsfrågor vi på myndigheten skall arbeta med och hur vi skall arbeta med dem.

Vi vill att du skall komma med denna dag, dels för att ta del av, och diskutera med oss, det som vi har åstadkommit under vårt första verksamma år och dels för att hjälpa oss att formulera vilka som är de viktiga kunskapsfrågorna att ta tag i inför framtiden.

Kunskapsbildningsarbetet vid CFLs folkbildningsenhet är organiserat kring det expertråd bestående av knappt trettio erfarna och kunniga folkbildare som utgör motorn i vårt arbete med att utveckla och sprida ny kunskap inom området flexibelt lärande. Från detta expertråd rekryterar vi författarna till de rapporter av handbokskaraktär som vi varje år utger i CFLs rapportserie.

Varje år i november kommer vi på detta sätt att bjuda in till ett seminarium där vi presenterar vårt arbete under det gångna året, där författarna till våra rapporter får tillfälle att presentera sina arbeten och där, som sagt, folkbildare från folkhögskolor och studieförbund får möjlighet att diskutera, ställa frågor, föreslå fortsatt färdriktning. Här kommer vi också att presentera sådan kunskapsutveckling som är under arbete och som är planerad.

Samma dag släpper vi också den nya och starkt reviderade upplagan av antologin folkbildning.net. Du som kommer med på seminariet får ett rykande färskt exemplar!

Detta första seminarium är öppet för alla intresserade med företräde för folkbildare. CFL bjuder på seminariet och även på fika och lunch.

Program m.m. - se bilagan.

Antalet platser √§r begr√§nsat. Anm√§lan senast den 5/10 till:  ingemar.svensson@cfl.se

Välkomna

Ingemar Svensson/Keith Bryant


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" p√• Folkbildningsn√§tet, vilken dessutom √§r √•tkomlig fr√•n r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB