Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


IKS dröjer
Publicerad: 2003-09-11
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-09-11
Information frÃ¥n Lasse Magnusson tel. 08 - 412 48 06     
----------------------------------------------------------
Individuellt kompetenssparande (IKS) dröjer
----------------------------------------------------------
Av en artikel i senaste numret av TCO-tidningen framgår att det inte kommer något förslag i
höstpropositionen om ett införande av IKS Ã¥r 2004. Finansdepartementet skall pÃ¥ nytt  se över en rad frÃ¥gor kring utformningen av systemet med IKS.

Drygt fem miljarder kr finns avsatta på ett konto hos riksgälden för att finansiera reformen och riksdagens tidigare principbeslut om IKS ligger fast.

Finansdepartementets översyn av frågorna skall vara klar under mandatperioden.
----------------------------------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som sÃ¥ kallade pdf-dokument, vilket innebär att man mÃ¥ste ha gratisprogrammet Acrobat Reader, minst version 3.0, för att kunna läsa dokumentet pÃ¥ skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas frÃ¥n www.adobe.se och finns ocksÃ¥ i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet.)

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB