Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning ang. diskriminering inom skolan
Publicerad: 2003-09-23
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-09-23
Information frÃ¥n Britten MÃ¥nsson-Wallin tel. 08-412 48 05     
------------------------------
Utredning ang. diskriminering inom skolan
------------------------------

Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet:

Regeringen har nu tillsatt f.d. justitierådet Bertil Bengtsson för att ta fram ett förslag till lagstiftning om förbud mot diskriminering och
annan kränkande behandling som ska gälla för bl.a. förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Utgångspunkten är att bestämmelserna ska omfatta diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Överträdelse av förbud mot diskriminering ska sanktioneras, exempelvis genom skadestånd.

Utredaren ska lämna förslag till regler som främjar lika rättigheter och motverkar diskriminering och annan kränkande behandling inom såväl kommunala som fristående skolor, förskolor och skolbarnsomsorg. Ett delbetänkande innehållande lagförslag ska redovisas redan våren 2004.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB