Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredningen om deltagande i folkbildninge
Publicerad: 2003-09-29
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2003-09-29
Information frÃ¥n Britten MÃ¥nsson-Wallin tel. 08-412 48 05     
------------------------------
Utredningen om deltagande i folkbildningen
------------------------------

Anna Maria Wennerstrand har utsetts till sekreterare i utredningen om deltagande i folkbildningen, vilken ska redovisas för Utbildningsdepartementet senast den 15 april 2004. Anna (fil.mag.) har många års erfarenhet av folkrörelsearbete och som politiskt sakkunnig i Justitiedepartementet. Nina Wadensjö är utredare.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" pÃ¥ Folkbildningsnätet, vilken dessutom är Ã¥tkomlig frÃ¥n rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > FBR informerar.

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det. (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB